Hensen prawo pracy, kadry - szkolenia i kursy
... z nami wiesz więcej

Porady

CZY DODATEK STAŻOWY WLICZA SIĘ DO WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO?Jestem kadrową w szpitalu. Mam wątpliwość, czy dodatek stażowy powinien być wliczany do pensji minimalnej. Pielęgniarki z pewnym stażem zarabiają równowartość minimalnego wynagrodzenia (łącznie pensja + stażowe). Natomiast młode, dopiero przyjęte pielęgniarki, które przychodzą do pracy otrzymują na start również minimalne wynagrodzenie (ponieważ pracodawca mniej za pracę na pełnym etacie zapłacić nie może). Czy postępowanie pracodawcy polegające na wliczaniu dodatku stażowego do minimalnej płacy jest zgodne z prawem? Mi się wydaje, że dodatek ten powinien być wypłacany oprócz minimalnej pensji.  


Szpital postępuje w tej sytuacji zgodnie z prawem. Do minimalnego wynagrodzenia za pracę wlicza się bowiem większość wypłat otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy. Wśród nich jest dodatek stażowy. Pielęgniarkom, które nie mają jeszcze prawa do dodatku stażowego pracodawca go nie wypłaca. Mimo to nie zarabiają mniej, gdyż szpital musi wypłacić im wyrównanie do płacy minimalnej.

Przepisy prawa wyróżniają także takie wypłaty na rzecz pracownika, które nie podlegają zaliczeniu do płacy minimalnej. Muszą więc zostać wypłacone oprócz należnego każdemu pracownikowi minimum. Do takich należności zaliczają się: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w nocy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i ekwiwalenty za używanie do pracy własnej odzieży, należności z tytułu odbywania podróży służbowych (np. diety), ryczałty pieniężne za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, świadczenia z funduszu socjalnego, świadczenia urlopowe, odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, odprawy pośmiertne oraz odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

Podstawa prawna:

    • * art. 6 i 7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.),
    • załącznik nr 1 poz. 131 (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń zaktualizowany w 2003 r. i 2005 r.) do nieobowiązującego rozporządzenia z 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 (DzU z 2001 r. nr 1, poz. 2).


Małgorzata Bedyńska

Ekspert z zakresu prawa pracy


 
Profesionalne szkolenia pracownicze

photo