Przebieg i potrzeba badań termowizyjnych rozdzielni elektrycznych


Wykorzystywanie kamer termowizyjnych jako metody diagnostycznej dla instalacji elektrycznych jest świetnym sposobem wykrywania ich uszkodzeń oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Ten sposób egzaminacji instalacji jest często uskuteczniany w dużych budynkach, takich jak galerie handlowe, hale przemysłowe, magazyny czy wielopoziomowe budynki biurowe z serwerowniami, gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest ogromne, z racji na ogromną ilość wykorzystywanych tam komputerów czy maszyn przemysłowych.
Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych polegają na przeanalizowaniu obrazu z kamery termowizyjnej i odczytaniu wartości temperatury na danych odcinkach instalacji elektrycznej. Jeżeli wartość przekracza zakres pewnych norm, należy podjąć decyzję o podjęciu się naprawy, gdyż zaniedbanie może doprowadzić do szeregu konsekwencji, takich jak np. pożar instalacji i w konsekwencji części lub całego budynku. Głównymi punktami, które powinny podlegać takiemu sprawdzeniu są stancje transformatorowe, szynoprzewody, rozdzielnie elektryczne, szafy zasilająco-sterownicze, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze, silniki w centralach wentylacyjnych oraz wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.
Badanie termowizyjne nie obciąża w żaden sposób instalacji elektrycznej budynku, nie wymaga zmiany jej trybu lub wyłączania, jak w przypadku innych metod sprawdzania jej stanu. Wykonuje się je przy normalnym obciążeniu poszczególnych torów prądowych. Nie zaburza ona więc prowadzonych działań na terenie egzaminowanej placówki, nie pociągając jej w żaden sposób do żadnych strat.
Badanie takie powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego fachowca, znającego się na instalacjach elektrycznych oraz obsłudze całego aparatu termowizyjnego. Jest to bardzo ważne, ze względu na prawidłowe ustawienie urządzenia, odczytanie i przeanalizowanie danych oraz poinformowanie i polecenie dalszego toku postępowania w przypadku wykrycia uszkodzenia instalacji.